Hieronder volgt een korte uitleg van verschillende organisatie's waarbij ik geregistreerd sta.

RBCZ= Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.Behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijk intermediair tussen beroepsorganisatie , de zorgverzekeraars en clienten. zie website RBCZ

NVST= Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Is een beroepsvereniging die de belangen kwaliteit van beroepsbeoefenaars waarborgt en zorg draagt aan verplichten nascholingen. Zie website NVST

logoNVST

 

NGS= Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs. Is een organisatie die alle sportmasseurs onder hun hoeden heeft en ook zijn zorg draagt voor nascholingen. Zie webite.Logo_NGS